Významné stromy 

Za významné stromy jsou považovány dřeviny připomínající důležité události, nesoucí poselství určité kulturně-historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou; dále jedinci nápadných velikostí a výjimečného stáří, krajinné dominanty; součásti ekosystémů, nadprůměrně se podílející na udržení žádoucí úrovně ekologické stability území; dendrologicky hodnotné dřeviny.

Víte o nějakém významném stromu, který připomíná historické poselství či důležitou událost? 
Dejte nám vědět na vyznamnestromy@seznam.cz  


Rozcestník

Web Pražské stromy - průvodce po památných a významných stromech v Praze                                                 

Pražské stromy


Web Lípy republiky 1918 - 2018 - projekt skupiny nadšenců mapující lípy vysazené na paměť vzniku ČSR a ČR.  
Lípy republiky
 

Máte i u vás v obci jubilejní lípu? Přidejte ji na web do celorepublikové databáze. Zachraňujeme poselství těchto významných stromů!
Podívejte se na www.lipyrepubliky.cz.